Deze website maakt enkel gebruik van functionele cookies, om fraude te voorkomen en de veiligheid van de website te verbeteren. Meer info
Ok
We are legal.

Wettelijke bepalingen

Eigenaar

De website www.dna-law.be (de “Website”) is eigendom van en wordt beheerd door SRL DNA LAW BV, ingeschreven bij de Kruispuntbank van ondernemingen en bij de BTW-administratie onder nummer 0736.756.273, met zetel te 1780 Wemmel (België), Koningin Astridlaan 49 (hierna “DNA LAW”).  Contactgegevens : – T: +32 (0) 2 897 60 00 – F: +32 (0) 2 486 89 64 – E: info@dna-law.be.  

Disclaimer

DNA LAW doet redelijke inspanningen om de Website te controleren en bij te werken. De inhoud van de Website, met inbegrip van alle informatie en materialen, is echter alleen voor informatieve doeleinden en weerspiegelt mogelijk niet de laatste juridische ontwikkelingen. Niets in deze Website kan worden beschouwd of geïnterpreteerd als een verplichting, vertegenwoordiging of garantie van DNA LAW. Niets op de pagina’s van de Website vormt juridisch advies. Raadpleeg altijd één van de gekwalificeerde advocaten van DNA LAW als u een specifieke juridische vraag of probleem heeft. DNA LAW garandeert niet de nauwkeurigheid, geschiktheid, volledigheid, tijdigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de inhoud, informatie en materialen die op de Website zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen, of de betrouwbaarheid van hun bronnen. In geen geval zal DNA LAW aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade, schade voor winstderving, inkomstenverlies, goodwill, gegevens, ongeacht of deze door u of een derde partij worden geleden, als gevolg van uw toegang tot of gebruik van of vertrouwen op de Website, of als gevolg van de ontoegankelijkheid van de Website.

Links of verwijzingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. DNA LAW heeft deze websites van derden niet beoordeeld en heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor deze websites van derden (of hun inhoud). Als u besluit om dergelijke websites van derden te bezoeken, doet u dat geheel op eigen risico.

De ethische regels die van toepassing zijn op de advocatuur zijn te vinden op www.baliebrussel.be, www.advocaat.be, www.barreaudebruxelles.be, www.avocat.be