Deze website maakt enkel gebruik van functionele cookies, om fraude te voorkomen en de veiligheid van de website te verbeteren. Meer info
Ok
We are legal.

Privacy- en Cookiesbeleid

Huidig Privacy- en Cookiesbeleid (het “Beleid”) is van toepassing op de website die beschikbaar is op www.dna-law.be (de “Website”), eigendom van en wordt beheerd door SRL DNA LAW BV – ingeschreven bij de Kruispuntbank van ondernemingen en bij de BTW-administratie onder nummer 0736.756.273, met zetel te 1780 Wemmel (België), Koningin Astridlaan 49 –  (“DNA LAW”). Dit Beleid legt uit hoe DNA LAW informatie van gebruikers van de Website (“u”, “uw”) verzamelt en verwerkt en het doel van een dergelijke verzameling en verwerking. DNA LAW zet zich in om uw privacy te waarborgen, de door u verstrekte informatie te beschermen en deze enkel te gebruiken in overeenstemming met de volgende bepalingen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens.

Huidig Beleid kan van tijd tot tijd aangepast worden en u wordt aangemoedigd om het regelmatig te raadplegen.

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens en doeleinden van verwerking 

DNA LAW kan bepaalde persoonsgegevens over u verwerken, zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres en het bedrijf waartoe u behoort wanneer u contact opneemt met DNA LAW via haar contactformulieren om specifieke documenten op te vragen. Tijdens de aanvraagprocedure erkent u en stemt u ermee in dat dergelijke persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt om op uw verzoek te kunnen reageren. DNA LAW zal dergelijke persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is en zal deze niet verwerken voor commerciële communicatiedoeleinden.

Daarnaast gebruikt DNA LAW cookies voor technische, functionele en analytische doeleinden zoals beschreven in par. “Cookies” hieronder.

Het doorgeven van persoonsgegevens 

DNA LAW kan uw persoonsgegevens doorgeven aan dienstsverleners in landen of gebieden die een adequaat beschermingsniveau bieden, met inbegrip van hosting van de Website. Er worden passende contractuele maatregelen genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met dit Beleid en de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming.

Cookies

DNA LAW kan in bepaalde delen van de Website functionele cookies gebruiken om fraude te voorkomen en de veiligheid van de Website te verbeteren. Een cookie is een klein elektronisch tekstbestand dat naar uw computer of andere apparaat wordt gestuurd en gegevens over u of uw apparaat bevat en wordt opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw apparaat. Cookies maken het mogelijk om informatie voor een bepaalde periode op te slaan en maken ook de identificatie van het elektronische apparaat van de gebruiker mogelijk. Wanneer u de Website gebruikt, kunnen er cookies op uw computer, mobiele telefoon of ander elektronisch apparaat worden geplaatst om anonieme gegevens en persoonsgegevens over u te verzamelen, zoals gespecificeerd in huidig Beleid.

Bepaalde technisch noodzakelijke cookies – waarvoor dus geen voorafgaande toestemming nodig is – kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt. DNA LAW kan eveneens gebruik maken van sessiecookies die aan het einde van uw sessie automatisch worden verwijderd en waarvoor ook geen voorafgaande toestemming nodig is. U kunt cookies te allen tijde verwijderen of blokkeren in uw browserinstellingen of in de “Ads-instellingen” op uw computer en mobiele applicaties. In een dergelijk geval kunnen bepaalde functies van de Website die het gebruik van cookies voor technische doeleinden vereisen, echter worden beperkt of niet meer beschikbaar zijn.

Onderstaande tabel lijst de cookies op die eigendom zijn van DNA LAW en de cookies van derde partijen die worden gebruikt door DNA op de Websites:

Opslag wijzeNaamProviderType (functionele, etc.)DoelGeldigheidsduur
Cookiecookie-consentDNA-Law.benoodzakelijkSlaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein.1 jaar

Delen op sociale netwerken

DNA LAW maakt gebruik van een sociale plug-in die het mogelijk maakt om informatie van de Website op LinkedIn te delen via de “Delen op LinkedIn” knop. Voor bezoekers die buiten de VS wonen, wordt de website linkedin.com beheerd door LinkedIn Ireland U.C, 77 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, 2 Ierland. Als u in de Verenigde Staten woont, is de verantwoordelijke juridische entiteit LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Om redenen van privacy en gegevensbescherming heeft DNA LAW er bewust voor gekozen geen directe sociale-netwerkplug-ins op de Website te gebruiken. DNA LAW kiest voor een alternatieve technische oplossing waarmee u kunt beslissen of en wanneer u gegevens wilt doorgeven aan sociale netwerkbeheerders. Dit betekent dat bij een bezoek aan de Website de gegevens nooit automatisch worden doorgestuurd naar LinkedIn. Pas als u zelf actief op de betreffende knop klikt, maakt uw webbrowser verbinding met de servers van LinkedIn. Door op items te klikken en vervolgens op het pictogram van het sociale netwerk te klikken, geeft u aan dat uw browser toestemming geeft om verbinding te maken met de servers van LinkedIn en gebruiksgegevens naar LinkedIn te sturen, ongeacht of u al dan niet geabonneerd bent op dat sociale netwerk.

Houd er rekening mee dat DNA LAW geen invloed heeft op de aard of omvang van de gegevens die sociale netwerken dan kunnen verzamelen. Voor informatie over het doel en de omvang van de verzameling, de verdere verwerking en het gebruiken van gegevens door sociale netwerken, evenals uw privacyrechten en relevante configuratie-instellingen, verwijzen wij u naar het respectievelijke privacybeleid van de sociale netwerken.

De Website kan hyperlinks naar andere websites van derden die bevatten, die niet onder huidig Beleid vallen. DNA LAW adviseert u daarom het privacybeleid te raadplegen dat op deze andere websites van toepassing is. DNA LAW is niet verantwoordelijk voor de privacy-praktijken van websites van derden en raadt u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke website te bekijken voordat u persoonsgegevens over uzelf verstrekt.

Uw rechten

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, zoals die door DNA LAW zijn verzameld en verwerkt, en om te verzoeken dat deze worden gewijzigd of verwijderd als ze onjuist of onnodig zijn. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar DNA LAW op info@dna-law.be of een brief naar 1780 Wemmel (België), Koningin Astridlaan 49, samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of een ander identificatiedocument. Bovendien kunt u zich te allen tijde kosteloos en zonder opgave van redenen verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden, indien van toepassing, door het volgen van de bovengenoemde procedure.

Meer in het algemeen, heeft u het recht om te allen tijde uw toestemming voor een verwerking die hierop gebaseerd is (indien van toepassing) in te trekken. Deze intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is verleend. Wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de privacywet die van toepassing is, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van de Europese Unie waarin u uw gewone verblijfplaats of uw werkplek heeft, of de plaats waar de inbreuk heeft plaatsgevonden. De Belgische toezichthoudende autoriteit is de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Contacteren DNA LAW

Als u vragen of zorgen hebt over huidig Beleid en de uitvoering ervan op de Website, aarzel dan niet om contact op te nemen met DNA LAW via e-mail op info@dna-law.be of per post op 1780 Wemmel (België), Koningin Astridlaan 49.