Deze website maakt enkel gebruik van functionele cookies, om fraude te voorkomen en de veiligheid van de website te verbeteren. Meer info
Ok
We are legal.

Meester Stéphanie Ngay-Katalay (geboren op 18 september 1987) is sinds oktober 2011 lid van de Brusselse balie. Zij studeerde in 2010 af met een Master in de rechten aan de Université catholique de Louvain. Daarna volgde ze het programma van de postuniversitaire Master in Informaticarecht aan de Facultés Notre Dame de la Paix en studeerde ze af in 2011.

Stéphanie is gespecialiseerd in ICT-recht, bescherming van persoonsgegevens; intellectuele eigendom (IP); alsook e-commerce, marktpraktijken en consumentenbescherming. Daarnaast beoefent zij ook het algemeen handelsrecht, met inbegrip van geschillenbeslechting en procesvoering.

Alvorens DNA Law te vervoegen was Stéphanie als senior associate actief op het departement Technologie, Media & Telecommunicatie (TMT) van een Top Tier Belgische advocatenkantoor.

Stephanie heeft een gedegen kennis ontwikkeld en verworven van de wetgeving inzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. In dat verband is Stéphanie een graag geziene spreker op conferenties over de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) en heeft zij verschillende KMO’s en mutinationale ondernemingen reeds bijgestaan bij de praktische implementatie van GDPR-beginselen.

Talen
Frans, Engels en Nederlands

Onder meer gespecialiseerd in