Deze website maakt enkel gebruik van functionele cookies, om fraude te voorkomen en de veiligheid van de website te verbeteren. Meer info
Ok
We are legal.

Expertise

Vennootschapsrecht, fusies en overnames

Als advocaat denken wij mee met uw bedrijf en streven wij samen met u naar pragmatische en efficiënte oplossingen voor contracten, bedrijfsstructuren, bedrijfsoverdrachten, aandeelhoudersconflicten,...

Ons kantoor staat ondernemers, bedrijfsleiders, bestuurders en aandeelhouders bij met raad en daad bij de volledige levenscyclus van de vennootschap.

Ons cliënteel kan bij ons terecht voor complexe vennootschapsrechtelijke vraagstukken zoals de keuze van de juiste vennootschapsvorm bij de oprichting van de vennootschap, het maken van de juiste afspraken tussen oprichter en aandeelhouders, het opstellen van optieplannen, corporate housekeeping, aandelentransacties, inbreng en overdracht van een bedrijfstak of een geheel van activa, herstructurering of vereffening

Het merendeel van ons cliënteel bestaat uit kleine en middelgrote Belgische en buitenlandse ondernemingen, hun bestuurders en aandeelhouders.

Door het onderhouden van zeer nauwe en intense contacten met ons cliënteel staan wij hen op cruciale momenten bij met de voorbereiding, onderhandeling, opmaak én naleving van allerlei vennootschapsrechtelijke overeenkomsten en uitdagingen: 

Offertes, term sheets, geheimhoudingsovereenkomsten, “due dilligence”, overdracht overeenkomsten (aandelen/activa), joint-venture overeenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, fusieovereenkomsten, financierings- en zekerheidsovereenkomsten en allerlei vennootschapsrechtelijke geschillen met inbegrip van conflicten met of tussen aandeelhouders, bestuurders en het management.

Referenties:

DNA Law is bijzonder trots in het verleden reeds adviseur te zijn geweest bij verschillende overnames van verkoopconcessies in de automobielsector, de herstructurering en de oprichting van netwerken van franchiseketens, de verkoop van aandelen van belangrijke logistieke spelers in het luchttransport, de herstructurering en herkapitaliseren van grote en middelgrote adviesbureaus, de verkoop van het handelsfonds van farmaceutische bedrijven in België en buitenland.

DNA Law staat als vaste partner verschillende Belgische en internationale bedrijven bij in hun expansiestrategie.

Deze expert(s) denken met u mee

Dries Joseph
Partner

+32 (0) 2 897 60 00
dries.joseph@dna-law.be
Loïc Mertens
Advocaat

+32 (0) 2 897 60 00
loic.mertens@dna-law.be